Image

Štipendijný grantový program

deco-blob-1 decoration
graphical divider

Štipendijný grantový program je zameraný na podporu študentov prostredníctvom sociálnych a motivačných štipendií. Ďalej sa tento program zameriava na podporu talentovaných študentov a športovcov, vrátane podpory študijných pobytov, letných škôl a stáži doma a v zahraničí.

Aktuálne výzvy

V tomto programe zatiaľ nie sú žiadne výzvy

Icon For Arrow-up