Image

Rozvojový grantový program

deco-blob-1 decoration
graphical divider

Rozvojový grantový program je zameraný na podporu, rozvoj a zvyšovanie kvality školstva, vedy, výskumu a vzdelávania.

Konkrétne sa zameriava na vytváranie podmienok vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, na podporu výskumu a vývoja, obnovy a zveľaďovania priestorov EF UMB, v ktorých prebieha vyučovací proces. Ďalej sa zameriava na podporu materiálovo-technického vybavenia fakulty a podporu a rozvoj medzinárodných vzťahov, regionálnej a medzištátnej spolupráce.

Aktuálne výzvy

V tomto programe zatiaľ nie sú žiadne výzvy

Icon For Arrow-up