Image

Všeobecný grantový program

deco-blob-1 decoration
graphical divider

Všeobecný grantový program je zameraný na podporu projektov, nápadov a myšlienok, ktoré nezapadajú charakterom a náplňou do zvyšných dvoch grantových programov.

Aktuálne výzvy

Názov výzvy Stav Príjem žiadostí Možnosti
Všeobecná grantová výzva Otvorená Neobmedzene
Popis výzvy
Podať žiadosť
Icon For Arrow-up