Grantové programy

deco-blob-1 decoration
graphical divider
1 Aktuálna výzva

Všeobecný grantový program

Všeobecný grantový program je zameraný na podporu projektov, nápadov a myšlienok, ktoré nezapadajú charakterom a náplňou do zvyšných dvoch grantových programov.

Aktuálne výzvy
Žiadne aktuálne výzvy

Rozvojový grantový program

Rozvojový grantový program je zameraný na podporu, rozvoj a zvyšovanie kvality školstva, vedy, výskumu a vzdelávania.

Aktuálne výzvy
Žiadne aktuálne výzvy

Štipendijný grantový program

Štipendijný grantový program je zameraný na podporu študentov prostredníctvom sociálnych a motivačných štipendií. Ďalej sa tento program zameriava na podporu talentovaných študentov a športovcov, vrátane podpory študijných pobytov, letných škôl a stáži doma a v zahraničí.

Aktuálne výzvy
Icon For Arrow-up