Image

Nadácia Oeconomici Neosolienses

Nadácia vznikla v roku 2019 za účelom podpory verejnoprospešných aktivít realizovaných študentami a zamestnancami Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prostredníctvom výziev zverejnených v rámci jednotlivých grantových programov.

deco-lines-5 decoration
deco-blob-4 decoration
deco-dots-1 decoration
divider graphic

Grantové programy

divider graphic

Nadácia Oeconomici Neosolienses

Nadácia vznikla v roku 2019 z iniciatívy absolventov a zamestnancov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB). Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných aktivít a projektov realizovaných študentami, zamestnancami a absolventmi EF UMB prostredníctvom grantových programov.

Podpora Alma mater

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už od roku 1977 poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie vo viacerých študijných programoch, ktorých absolventi sú i v súčasnosti vysoko žiadaní a cenení na trhu práce.

Partner

„Vždy radím ľuďom – nečakajte! Robte niečo, kým ste mladí, kým nemáte čo stratiť, to si zapamätajte.“

STEVE JOBS

Icon For Arrow-up